Představení CATANOMY

CATANOMY umožňuje poskytovat nebo odebírat technologie a data formou on-line transakcí (vstup – výstup). Posláním CATANOMY je zpřístupnit jinak drahé technologie a data odběratelům za cenu, která je přiměřená rozsahu, v jakém je opravdu využijí.

Odběratelé v CATANOMY

Odběratelé získávají výstupy z CATANOMY v reálném čase, pomocí internetového prohlížeče, nebo programaticky – včleněním příslušného volání CATANOMY do vlastních aplikací.

Poskytovatelé v CATANOMY

Poskytovatelům umožňuje CATANOMY obchodovat jejich postupy a data transakčním způsobem, tedy přenosem výsledku, nikoliv celého postupu nebo celých dat k odběrateli.

Poskytovatele umísťují svoje know-how do CATANOMY v podobě souborů obsahujících příslušná data nebo zdrojové kódy či knihovny. Servisní úpravy těchto souborů mohou provádět také online, pomocí uživatelského rozhraní CATANOMY.

Transakce v CATANOMY

Transakce probíhá v CATANOMY tak, že odběratel odešle svoje zadání (vstup) a obdrží příslušný výsledek (výstup) od poskytovatele. CATANOMY provádí zpracování vstupu odběratele pomocí postupů a dat poskytovatele automaticky, v reálném čase. Stejným způsobem je rovněž vyúčtována cena transakce, sestávající z ceny stanovené poskytovatelem a z transakčního poplatku CATANOMY.

Účast v CATANOMY

Účast v CATANOMY přináší poskytovatelům i odběratelům nový prodejní kanál a také minimalizuje riziko zcizení know-how.

Pokud máte zájem poptat nebo naopak nabídnout konkrétní technologii v rámci CATANOMY, kontaktujte nás e-mailem mail@catanomy.com.